Algemene Ledenvergadering inclusief themabijeenkomst | 12 april 2022

Programma:
17.00 uur inloop, 17.30 uur Algemene Ledenvergadering, 18.00 uur themabijeenkomst met aansluitend informele borrel met eten.

Energie voor de toekomst!
Nu is het moment om de eerste stap te zetten in de energietransitie.
Een warmtenet met energieopslag op Bijsterhuizen!
Wij denken dat dit kan!

Graag aanmelden via bedrijvenvereniging@bijsterhuizen.nl