Politie

POLITIE EN BEDRIJVENTERREIN BIJSTERHUIZEN

Wijkagenten

Bijsterhuizen deel Gemeente Wijchen:

Etienne Fontein
Tel: 0900-8844
Email : etienne.fontein@politie.nl

Bijsterhuizen deel Gemeente Nijmegen:

Ronny Reynders

Tel: 0900-8844

Afwezig op dinsdag en op woensdagochtend

Email : ronny.reynders@politie.nl

Om de veiligheid van mensen en bezittingen op het bedrijventerrein te garanderen (Keurmerk Veilig Ondernemen) vindt er regelmatig overleg plaats met Politie, Brandweer en gemeente(s).
Op deze pagina vindt u wat algemene informatie over het beveiligen van uw eigendommen. Op de pagina politie onder Login Leden vindt u meer gedetailleerde informatie van Politie en Brandweer.

Inbraakpreventie

Om de schadeomvang van inbraak, gevolgd door diefstal, zo beperkt mogelijk te houden, is een samenstel van maatregelen nodig dat gericht is op:

  • vroegtijdig signaleren van een inbraak, en
  • fysieke barrièrevorming.

Door vertragingstechnieken toe te passen wordt de dader in zijn handelen geremd. In combinatie met snelle signalering wordt het risico voor de dader vergroot: de bereikbaarheid van de potentiële buit neemt af en de pakkans neemt toe.

Wat beveiligen?

Voordat u gaat beveiligen is het van belang dat u een risicoanalyse maakt, zodat u kunt bepalen wat en hoe u kunt beveiligen. De volgende punten zijn daarbij van belang:

  • aard van het bedrijf
  • ligging van het bedrijf
  • aantrekkelijkheid

Hoe beveiligen

Als u weet waar uw onderneming risico’s loopt, zult u daar waar nodig maatregelen moeten treffen om deze risico’s te verkleinen. Globaal kunnen deze maatregelen worden ingedeeld in drie categorieën:

Organisatorische maatregelen

Deze maatregelen kosten het minst en hebben vaak veel effect. Denk hierbij aan organisatorische maatregelen zoals een goed sleutelbeheer, het goed gebruik van genomen bouwkundige en elektronische maatregelen en het gebruik van verlichting. Denk ook de inrichting van de organisatie, de functieverdeling (splitsing van taken en bevoegdheden), de werkvoorschriften, de aanwezigheid van calamiteitenplannen, de alarmopvolging, etcetera. Nauw verwant aan dit soort maatregelen zijn de personele beveiligingsmaatregelen: maatregelen in de sfeer van training en opleiding van personeel, instructie, werving en selectie.

Bouwkundige en mechanische maatregelen

Dit zijn maatregelen die door middel van bouwkundige en mechanische voorzieningen de kans op inbraak verminderen. Goedgekeurd hang- en sluitwerk is een vereiste. De risicoklasse die voor uw bedrijf is vastgesteld, bepaalt onder andere ook de zwaarte van het toe te passen hang- en sluitwerk (3 of 5 minuten inbraakwerend).

Elektronische maatregelen

Deze maatregelen hebben meestal een signalerende taak en geven op die manier een grotere kans de schadeomvang te beperken door snel te handelen (bijvoorbeeld inbraak- en branddetectie). Elektronische maatregelen hebben ook vaak een preventieve waarde. Een potentiële inbreker die weet dat een pand is uitgerust met een inbraaksignaleringssysteem, zal wellicht afzien van zijn voornemen en zijn objectkeuze verleggen naar een minder goed beveiligd pand. In de praktijk past u de maatregelen altijd in de genoemde volgorde toe. Effectieve organisatorische maatregelen kosten u relatief weinig geld en leveren een hoog beveiligingsrendement op (verhouding: 20% kosten, 80% rendement).

 

 

In verband met het verlagen van het aantal inbraken en schades op Bijsterhuizen, ontvangt de bedrijvenvereniging jaarlijks een resultaatsparticipatie van Interpolis / Rabobank.