Contact

Postadres
Postbus 7018
6503 GM Nijmegen

Secretariaat
Tel: 024-322 14 66
E-mail: bedrijvenvereniging@bijsterhuizen.nl

Parkmanagement
Email: info@bijsterhuizenwijchenoost.nl

Grondverkoop
Voor het kopen van grond kunt u contact opnemen met
Herman Bouman
Tel: 06- 51 51 32 69
E-mail: h.bouman@nijmegen.nl

Meer informatie op www.bedrijvenparkbijsterhuizen.nl

Vragen over architectuur, huisnummer- inritborden en/of algemeen
Secretariaat GR Bijsterhuizen
E-mail: bijsterhuizen@drutenwijchen.nl

Léon Kamps, secretaris G.R. Bijsterhuizen
Tel: 024-751 7281
E.  l.kamps@drutenwijchen.nl

Vragen/klachten over wegen, groen, zwerfvuil, verlichting en dergelijke
Theo Peters wijkbeheerder
T. 024 751 7111
wijkbeheer@drutenwijchen.nl.