De ODRN gaat strenger handhaven op energiemaatregelen!

In opdracht van gemeente Nijmegen gaat de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) dit najaar bij ruim 200 bedrijven in Nijmegen handhaven op de verplichte energiemaatregelen. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, kunnen een telefoontje verwachten van de ODRN voor een controle. De ODRN zal u vragen een recente energienota te overleggen. U kunt zich voorbereiden door deze gegevens alvast klaar te zetten.

Sinds 1993 zijn alle instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zij binnen 5 jaar terugverdienen. U kunt dan denken aan het vervangen van TL voor LED-verlichting, isoleren van verwarmingsbuizen en plaatsen van bewegingssensoren. Voor 19 branches zijn in samenwerking met de branches erkende maatregelenlijsten opgesteld, waarin alle verplichte maatregelen zijn benoemd. U vindt de erkende maatregelenlijsten op de website van infomil https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen

Naast de specifieke energiecontroles, wordt energiebesparing ook bij de reguliere milieucontroles meegenomen. Ook in dit geval vraagt de ODRN om uw verbruiksgegevens. Verbruikt u minder dan 50.000 kWh én minder dan 25.000 m3 gas, dan bent u niet verplicht de maatregelen te nemen. Als u toch wilt weten waar u energie kunt besparen, dan kan de ODRN u hier vrijblijvend over adviseren.

Ook in 2019 zal de ODRN extra handhaven op energiemaatregelen.

Vooralsnog is bovenstaand bericht alleen gericht op het Nijmeegs deel van Bijsterhuizen, echter het Wijchens deel zal binnen afzienbare tijd volgen.