Verordening reclamebelasting

Bedrijventerrein Bijsterhuizen heeft een ondernemersfonds. Dit ondernemersfonds is een investeringsfonds, opgericht in 2015 vóór en dóór ondernemers dat gevuld wordt middels een verplichte collectieve bijdrage. Ondernemers gevestigd op Bijsterhuizen én gevestigd in de Gemeente Wijchen dragen sindsdien bij aan het ondernemersfonds door middel van een heffing die door de gemeente Wijchen wordt geïnd.

Er is gekozen voor een heffing op basis van de reclamebelasting, met als heffingsgrondslag de WOZ-waarde (zakelijke gedeelte). De WOZ-waarde wordt gehanteerd als grondslag van de heffing om een zo eerlijk mogelijke verdeling te krijgen. De hoogte van de heffing vindt u in de gemeentelijke verordening.

De ‘Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Bijsterhuizen’ is van kracht. Deze verordening kunt u vinden op de website van Gemeente Wijchen; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188741.html.

Collectieve veiligeheid

Jaarlijks ontvangen ondernemers gevestigd op Bedrijventerrein Bijsterhuizen én gevestigd in Gemeente Wijchen via Munitax een aanslag reclamebelasting. De opbrengst van deze reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan de Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Door het invoeren van de reclamebelasting betalen nu alle bedrijven op Bijsterhuizen mee aan de collectieve beveiliging; collectieve nachtelijke surveillance, aanschaf en onderhoud van camerasysteem en het continueren van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Bedrijven gevestigd op Bijsterhuizen ín de Gemeente Nijmegen betalen mee aan de collectieve beveiliging middels een eigen bijdrage en het Nijmeegse Ondernemersfonds. Zo zorgen we dus samen voor een Schoon-Heel-Veilig Bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.