Wie zijn wij

Iedere ondernemer, die gevestigd is op het bedrijventerrein Bijsterhuizen kan lid worden van de Bedrijvenvereniging. Dit geldt dus ook voor ondernemers die bedrijfsruimte huren. Voor meer informatie kunt u terecht bij het parkmanagement of het secretariaat. Wilt u zich aanmelden, dan kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat of de parkmanager.

Lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, tenzij tijdig opgezegd. Opzeggen dient voor 1 december van het lopende jaar per mail aan bedrijvenvereniging@bijsterhuizen.nl te worden gedaan. U ontvangt dan een bevestiging van de opzegging.

Contributie

De contributie is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2010 vastgesteld op € 275,- exclusief btw per jaar. Naast de contributie wordt een bijdrage voor de collectieve beveiliging in rekening gebracht.