KVO

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN

Een onveilige omgeving zorgt voor schade, een onprettige werkomgeving en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Daarom heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Ondernemers noch gemeenten, politie en brandweer kunnen onveiligheid immers alleen aanpakken. Het KVO helpt de betrokken partijen om gezámenlijk afspraken te maken en structureel te werken aan een schoon-heel-veilig bedrijventerrein.

Bijsterhuizen beschikt sinds 2006 over het KVO-keurmerk. Veiligheid stond bij de ondernemers bovenaan het prioriteitenlijstje. Collectieve beveiliging was er op Bijsterhuizen wel, maar dat bleek onvoldoende. We zijn dus gaan kijken wat we als bedrijvenvereniging meer konden doen. Dat heeft geleid tot aanpassingen op veiligheidsgebied en het behalen van het keurmerk. Elke 3 jaar vindt er een hercertificering plaats door KIWA, ondertussen is het KVO certificaat al meerdere malen verlengd. De laatste audit heeft in mei 2018 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de hercertificering van het KVO-Keurmerk tot en met mei 2021.

KVO is een goede manier van structureel samenwerken. Vanuit een meting ( enquête onder de gevestigde ondernemers) ga je eerst inventariseren en er vindt een jaarlijkse schouw van het bedrijventerrein plaats. Er wordt dan gekeken naar de (on-)veiligheid van de openbare ruimte. Op basis van bevindingen en de resultaten van de enquête wordt er een plan van aanpak gemaakt, van waaruit diverse soorten veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het gaat daarbij niet alleen om onveiligheidsgevoelens, overlast, vandalisme, en inbraken, maar ook om brandveiligheid en verkeersveiligheid.

Elke drie jaar moet een KVO-certificaat worden gehercertificeerd door KIWA. Dat betekent dat we als bedrijvenvereniging er voor moet zorgen dat er regelmatig overleg plaatsvindt met de betrokken partijen. Voor elke hercertificering moet er immers een nieuwe ijking plaatsvinden. Bijsterhuizen werkt sinds enkele jaren samen met Bedrijventerrein Wijchen Oost. Voorzitter van het KVO-overleg is de parkmanager.

Het KVO-certificaat heeft naast een schoon-heel-veilig bedrijventerrein ook een financieel voordeel voor de bedrijven. Een aantal verzekeringen geven korting als het bedrijventerrein een KVO-keurmerk heeft. In combinatie met collectieve beveiliging (surveillance en camerasysteem) kan de korting oplopen tot wel 15%. Er is korting mogelijk op de opstal-, goederen&inventaris- en de bedrijfsschadeverzekering. Elke ondernemers dient hiervoor zelf contact op te nemen met zijn verzekering of assurantie tussenpersoon.

Jaarlijks ontvangen ondernemers gevestigd op Bedrijventerrein Bijsterhuizen én gevestigd in Gemeente Wijchen via Munitax een aanslag reclamebelasting. De opbrengst van deze reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan de Stichting Ondernemersfonds Bedrijventerrein Bijsterhuizen. Door het invoeren van de reclamebelasting betalen nu alle bedrijven op Bijsterhuizen mee aan de collectieve beveiliging; collectieve nachtelijke surveillance, aanschaf en onderhoud van het camerasysteem en het continueren van het KVO / Keurmerk Veilig Ondernemen.
Bedrijven gevestigd op Bijsterhuizen ín Gemeente Nijmegen betalen mee aan de collectieve beveiliging middels een eigen bijdrage en het Nijmeegse Ondernemersfonds.

Zo zorgen we dus samen voor een Schoon-Heel-Veilig Bedrijventerrein Bijsterhuizen.

In de KVO-werkgroep zijn ook enkele ondernemers van Bijsterhuizen vertegenwoordigd. Hebt u ook interesse in deelname aan de KVO-werkgroep? Neem dan contact op met de parkmanager.