Wie zijn wij

BEDRIJVENVERENIGING BIJSTERHUIZEN

De Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen is opgericht in 1996 en vanaf het prille begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Begonnen als onderdeel van het projectbureau van de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (samenwerkingsverband tussen gemeente Nijmegen en Wijchen inzake ontwikkeling bedrijventerrein), staan we sinds 1 januari 2007 geheel op “eigen benen”.

De doelstellingen van de vereniging blijven ongewijzigd:

 • Het instandhouden van de kwaliteit van de omgeving
 • Het bevorderen van een veilig en gezond ondernemersklimaat
 • De belangenbehartiging bij instanties en overheden
 • Het bevorderen van de onderlinge verstandhouding tussen de gevestigde bedrijven
 • Het bevorderen van de economische ontwikkelingen

Zaken die binnen de Bedrijvenvereniging in ieder geval aan de orde zullen komen zijn:

 • Beveiliging en veiligheid op het bedrijventerrein, zowel privaat als op het openbare deel.
 • Collectieve activiteiten ontwikkelen zoals:
  • Energie-inkoop
  • Verzekeringen
  • Onderhoud groenvoorzieningen

CONTRIBUTIE

De contributie is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2010 vastgesteld op € 275,- per jaar. Naast de contributie wordt een bijdrage voor de collectieve beveiliging in rekening gebracht.

LIDMAATSCHAP

Iedere ondernemer, die gevestigd is op het bedrijventerrein Bijsterhuizen kan lid worden van de Bedrijvenvereniging. Dit geldt dus ook voor ondernemers die bedrijfsruimte huren. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze parkmanager Arjan Moerman. Wilt u zich aanmelden, dan kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat of de parkmanager.