Project Duurzaamheid | Energieonderzoeken

Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen heeft gefaciliteerd in de uitvoer van energie-audits in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Vanuit de bedrijvenvereniging, de gemeente Wijchen en Nijmegen en de provincie Gelderland is subsidie beschikbaar gesteld, zodat onze leden de audits tegen een geringe eigen bijdrage hebben kunnen laten uitvoeren. Bedrijven met een elektriciteitsverbruik > 50.000 kWh of gasverbruik > 25.000 m3 zijn wettelijk verplicht aangifte te doen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Voor de zomer is het project afgerond en is bij 35 bedrijven een audit uitgevoerd. De energie-audits zijn uitgevoerd door energie-adviesbureau Cinergie. “De energie-audit is vaak een eyeopener en aanleiding voor bedrijven om energiebesparingen door te voeren”, aldus Mike Lusthof van Cinergie. Energiebesparing is niet alleen verplicht, maar levert ook gewoon geld op.